-Γενικά χαρακτηριστικά
Υλικό Κατασκευής: Inox
Συσκευασία: Κουτί
Σχόλιο αξεσουάρ: 74Χ56 CM