Υλικό Κατασκευής: Πλαστικό
Συσκευασία: Κουτί
*MAX WEIGHT 150 KGR/ ΥΨΟΣ ΒΑΣΗΣ 21 CM, ΦARDOΣ ΒΑΣΗΣ 10 CM, ΠΡΟΒΟΛΗ 70 CΜ-ΦΑΡΔΟΣ 21 CM, ΠΑΧΟΣ Φ30