Υλικό Κατασκευής: Stainless Steel
Συσκευασία: Κουτί
Σχόλιο αξεσουάρ: ΜΑΧ WEIGHT ΕΩΣ 160 KGR