Λεκάνη ΧΠ/ΠΣ με κάλυμμα UF S/C και καζανάκι Fontana με διπλό μηχανισμό