– Γενικά χαρακτηριστικά
Υλικό Κατασκευής: Κράμμα μετάλλων
Συσκευασία: Χύμα