Γενικά χαρακτηριστικά
Περιλαμβάνει τηλέφωνο, σπιράλ, στήριγμα: Ναι
Σπιράλ Σύνδεσης: ST/ST Διαστάσεις Εξωτερικά 60cm διάμετρος 19mm
Συσκευασία: Kουτί
Σχόλιο: Διάσταση Βρύσης 60*7