Επίτοιχη αναμεικτική μπαταρία νιπτήρος χειρουργίου.

Μηχανισμός: 40mm Ρηχός
Χρώμα: Χρωμε-Νικελ
Συσκευασία: Κουτί
Σχόλιο: ΔΙΑΣΤ.18*15*25