Διαστάσεις 105*50

Κώδωνας Φ 20 cm

Mήκος Βέργας 36,1 cm

Προβολή Μπατρίας 10 cm

Μπαταρία Απόσταση Στα Κέντρα 15 cm Kαι Mήκος Από Άκρη Σε Άκρη 18 cm